DATUM 2019“
Beograd, 16. i 17. april 2019. Hotel „Crowne Plaza"Po ko zna koji put smo svedoci, da se efekti tehnologije precenjuju u kratkom roku i potcenjuju na duži rok. Budući da se razvijeni svet u poslednjih nekoliko godina nalazi u svojevrsnom DIGITALNOM VILAJETU, konferencija DATUM (Dani tehnološkog umeća) pomaže u rešavanju aktuelne dileme: „ako investirate (u digitalizaciju poslovanja) kajaćete se, ali ako ne investirate kajaćete se još više“.

Ako (ne) investirate u 
digitalizaciju poslovanja 
kajaćete se...

Sa ciljem da doprinese kretanju u pravom smeru, organizovana je DATUM konferencija, posvećena uticaju novih trendova na infrastrukturu i poslovanje. Jedan od ciljeva konferencije je da demistifikuje ključne termine „Digitalna transformacija“ zatim „Industrija 4.0“ kao i „Računarstvo u oblaku“.

Gotovo uvek pomisao i ideja o mogućem jakom tehnološkom prodoru privlači pažnju stručne javnosti i pokreće se značajan publicitet kod potencijalnih investitora. U tom početnom periodu objektivna i stručna javnost se ne čuje dovoljno, a trebalo bi da upozori na postojanje korisnih proizvoda i da ukaže na komercijalnu održivost koja često još uvek nije dokazana.

DATUM konferencije imaju jedinstvenu publiku, koja pored probranih posetilaca, okuplja najpoznatije IT kompanije, nezavisne predavače iz akademskih, strukovnih i konsultantskih organizacija i regulatornih tela, državnih zvaničnika i predstavnika medija.

DATUM 2019 u brojkama

8 tematskih sesija

43 predavanja

700 posetilaca


Medijski partneriHvala vam što ste nam ukazali poverenje!