„DATUM 2011 - poslovna softverska rešenja u Srbiji“
Beograd, utorak 17. maj 2011, hotel „Continental"

Večite i aktuelne ERP teme za ovaj skup

Široko je rasprostranjeno predubeđenje da su ugradnja i održavanje ERP sistema vremenski zahtevni, skupi i previše složeni... Da li je to stvarno tako?

Ukoliko ne činite ono što smo nazvali „smrtnim ERP grehovima“ – izbeći ćete da podlegnete još jednoj predrasudi...

1. Ne očekujte uspešnost bez dostizanja zrelosti (ADIZES)
Zvezdan Horvat, direktor Adizes SEE

 • Zašto je potrebno organizovati preduzeće?
 • Kako prepoznati organizovano preduzeće?
 • Šta čini integrisani pristup organizaciji preduzeće u praksi?
 • Koji su najčešći problemi u procesu organizacije firme?

2. Upravljanje korporacijskim performansama (M&I)
 Nenad Inđić, Marko Gudelj, Katarina Belić

 • ERP:  neophodnost i uslov za upravljanje korporacijskim poslovanjem;
 • Prilazi i rešenja upravljanja performansom;
 • Upravljanje performansom na nivou organizacije; procesa; posla;
 • Integracija: putokaz za dalji razvoj IIS korporacija u kontekstu  ERP-a 

       
3. Od drveta ne vidi šumu (IIB)
Dušan Bošnjak, direktor

 • Kriterijumi za izbor ERPa kroz vreme
 • Uticaj kadrova i metodologije za uspostavljanje ISa na izbor ERPa
 • Poželjne osobine današnjeg ERPa
 • Zloupotreba metrike u izboru ERPa

4. Ne preterujte sa prilagođavanjem ERP-a vašim potrebama (AB Soft)
Ana Brkić, direktor

 • Šta odlikuje ERP rađen „prema zahtevima korisnika“ (customized)?
 • Koje su prednosti a koji nedostaci softvera prema zahtevima korisnika?
 • Šta se podrazumeva pod „fleksibilnim“ ERP-om?
 • Koje su prednosti a koji nedostaci fleksibilnog softvera?

 
5.  Ne verujte u rešenja za sva vremena (Digit)
Nikola Bresliev, direktor softver iženjeringa za ERP

 • Nadogradnja postojećeg ili novi ERP? Postoji li strategija nadogradnje/zamene ERP-a?
 • Kako nadograditi ERP? Koliko je nadogradnja komplikovana?
 • Kolika je cena nadogradnje ERP-a? Da li je cena uključena u održavanje?

6. Savremeni ERP Mix (Europos)
Michael Krizmanić, generalni direktor

 • Koji je to idealan ERP system?
 • Šta je vodeći ERP a sta su prateći softverski moduli?
 • Šta je Enterprise ERP Applications Integration?
 • Koje se metode koriste za komunikaciju između poslovnih procesa različitih EPR rešenja?
 • Kakva je budućnost ERP miksovanja?

7. Ostvaren rezultat kao mera uspešnosti implementacije ERP-a (ASW)
Vladimir Topličić, Menadžer za prodaju i marketing

 • Koji su elementi za ocenu uspešnosti implementacije?
 • Koje rezultate mogu da očekujem od novog ERP-a?
 • Kako izmeriti uspešnost projekta implementacije ERP-a?
 • Kako obezbediti brz povrat investicije (ROI)?

8. Trčite najbrže sto možete, ali uspevate li da uhvatite korak? (Breza)
Lidija Đorđević, direktor prodaje i marketinga

 • Imate li pravu informaciju u pravom trenutku?
 • Tražite li nove načine da učinite poslovne procese bržim i efikasnijim?
 • Da li je ERP samo ’običan’ softverski paket ili...?

9. Dinamično poslovanje (Microsoft)
Vladan Živanović, generalni direktor

 • Ljudi
 • Procesi
 • Ekosistem

10. Tema: „Business centric” pristup – integracija ERP-a i CRM-a  (Saga)
Miloš Savić, presales colsuntant

 • „Customer centric” pristup i sveobuhvatni pogled na korisnika
 • Objedinjavanje i kolaboracija ICT platformi
 • Zaključak

 11. Zašto vaši kupci odlaze? Ne zaboravljajte vaše klijente..kad postoji CRM ( Extreme)
Vladimir Ljubibratić, izvršni direktor

 • Da li znate odgovor na pitanje: Koliko puta vam se dogodilo da zahtev vašeg klijenta ostane zaboravljen?
 • Zašto izdvojen CRM kad već imam ERP aplikaciju?
 • Koje su uobičajene reakcije korisnika tokom i posle implementacije i koje koristi se mogu očekivati?

 12. Ne možete da upravljate onim što ne možete da merite (Adacta)
Ksenija Glišović, vođa poslovnog područja

 • Da li su kompanije žrtve vlastitih poslovnih aplikacija?
 • Šta bi bilo kada biste mogli da odgovorite na svako poslovno pitanje?
 • Šta bi značilo za vaše poslovanje kad bi mogli da analizirate asocijativno i da lako vizualizujte informacije?

PREDAVAČI:

Firma

Ime govornika

Pozicija govornika

AB SOFT

Ana Brkić

Direktor

ADACTA

Ksenija Glišović

Vođa poslovnog područja

ASW INŽENJERING

Vladimir Topličić

Menadžer za prodaju i marketing

BREZA SOFTWARE

Lidija Đorđević

Direktor prodaje i marketinga

DIGIT

Nikola Bresliev

Direktor softver inžinjeringa za ERP

EUROPOS

Michael Krizmanić

Generalni direktor

EXTREME

Vladimir Ljubibratić

Izvršni direktor

IIB

Dušan Bošnjak

Direktor

M&I SYSTEMS, CO.

Nenad Inđić, Katarina Belić, Marko Gudelj

 

MICROSOFT

Vladan Živanović

Generalni direktor

SAGA

Miloš Savić

Presales colsuntant 

Ana Brkić
Direktor razvoja AB Softa

Ana Brkić je diplomirala na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. U kompaniji AB Soft radi od 1990. godine. Učestvovala je u razvoju sve tri generacije poslovnih rešenja AB Softa, kao i u projektovanju i implementaciji brojnih namenskih rešenja (Srbijašume, Mercedes, TV Prva, Brikolaž, EFG, Veolija, ...). Trenutno radi na poziciji Direktora razvoja.

Dušan Bošnjak
Direktor IIB d.o.o. Beograd

Završio PMF u Beogradu i prva iskustva stekao u gimnaziji posle čega prelazi u privredu gde radi na poslovima sistem programer, analitičar, projektant; rukovodilac razvoja na naučno-tehničkim i poslovnim aplikacijama i šef ERCa. Među prvima razvija aplikacije na bazama podataka počev od mrežnih (IDS II) do relacionih (SQL DS, Oracle, SQL Server) baza, u raznim programskim jezicima. 1990. osniva preduzeće za informatički inženjering IIB u Beogradu čija je osnovna delatnost izrada aplikativnog softvera za podršku poslovnim informacionim sistemima. Idejni je tvorac prvog srpskog ERPa danas poznatog pod nazivom UPIS kao i 3PI metodologije za uvođenje informacionih sistema.

Ksenija Glišović
Vođa poslovnog područja
, ADACTA

Diplomirala na smeru za informacione sisteme i tehnologije na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, gde je i odbranila master tezu. Ksenija je bila uključena u preko 25 lokalnih i međunarodnih projekta uvođenja Microsoft Dynamics NAV i Microsoft Dynamics AX rešenja, kao i BI, najpre kao developer, konsultant, a potom i rukovodilac projekta. Pored toga, bila je učesnik, a kasnije i vođa tima za lokalizaciju Microsoft rešenja za Srbiju, Hrvatsku i Sloveniju. Danas je zaposlena na poziciji Business Unit Manager u kompaniji Adacta u Beogradu. Poseduje preko 6 godina profesionalnog iskustva u poslovnom savetovanju. Autor je više članaka objavljenih u renomiranim stručnim časopisima.

Katarina Belić, magistar informatičkih nauka
Konsultant za Business Process Management i projektant informacionih sistema i sistema poslovne inteligencije u M&I systems, Novi Sad.

Vodila više uspešnih projekata BPM u Srbiji. Radila na projektovanju nekoliko informacionih sistema i sistema poslovne inteligencije koji su implementirani i u upotrebi kod više komitenata. Posebna oblast interesovanja joj je Upravljanje performansom poslovnih procesa.
 Ima objavljenih 6 naučnih radova iz oblasti projektovanja informacionih sistema i oblasti upravljanja performansom, u domaćim i inostranim naučnim časopisima.

Lidija Đorđević
Direktor prodaje i marketinga, Breza software

Diplomirala na Matematičkom fakultetu u Beogradu. Iskustvo u oblasti razvoja poslovnih i tehničkih aplikacija stekla u EPS-u. Dugi niz godina radila u multinacionalnim IT kompanijama Oracle i Microsoft, najviše se fokusirajući na potrebe malih i srednjih preduzeća na domaćem tržištu. Kroz saradnju sa domaćim softverskim kućama i kroz razmenu iskustava sa kolegama iz regiona, stekla uvid u mogućnosti koje pružaju brojna domaća, ali i strana poslovna rešenja. U Brezi je odgovorna za saradnju sa postojećim i potencijalnim korisnicima, rukovodi timom konsultanata i instruktora Oracle Univerziteta. 

Dipl. Ing. Marko Gudelj
Konsultant na području Business Process Managementa (BPM), Delivery Manager u  Software AG i stalni konsultant M&I Systems, Co.

Član je tima za integraciju Process Performance Manger alata sa MIS ERP rešenjima. Uža specijalnost procesna inteligencija (PI). Na području BPM-a vođa više uspešnih projekata u regiji. 

Miloš Savić
Presales colsuntant, SAGA

Rođen je 1976. godine u Beogradu. Završio je FON, smer Informacioni sistemi. U Sagi je od 2004. godine gde se bavio tehnologijama kontakt centara, customer relationship menadžmenta, content menagement sistemima i information management sistemima, elektronskim bankarstvom i payment sistemima i ostalim poslovnim rešenjima. Trenutno se nalazi na poziciji presales konsultanta.

Nenad Inđić, diplomirani ekonomista
Menadžer prodaje u M&I Systems,Co.  Novi Sad.

​Preko 30 godina profesionalnog iskustva u nekoliko vodećih svetskih IT korporacija (IBM, Informix, EMC).  Poslednjih 15 godina angažovan kao menadžer i konsultant u Austriji, Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj, Rusiji & ZND, Estoniji, Litvaniji, Letoniji, Mađarskoj, Bugarskoj, Rumuniji, zemljama bivše Jugoslavije, Turskoj i UAE.

Nikola Bresliev
Direktor softver inžinjeringa za ERP, DIGIT

Diplomirao na Fakutltetu Organizacionih nauka. U Digitu zaposlen od 1998 godine. U početku kao developer, a kasnije kao projektant i project manager učestvovao u razvoju više informacionih sistema: Financial and Industrial Information System (FIS), Automatic high-bay
 warehouse control system (AVRS) i Central Bank Information System (CeBANK), LUBARIS – Lučki informacioni Sistem. Ima bogato iskustvo u objektno orijentisanoj analizi i dizajnu, Oracle alatima, Javi. Učestvovao u realizaciji preko dvadeset uspešnih implementacija ERP sistema. Nikola je iskusan i sertifikovani predavač kurseva za Oracle razvojne tehnologije.

Vladan Živanović
Direktor, Microsoft software Beograd

Vladan Živanović je postavljen na mesto generalnog direktora kancelarije Majkrosofta Srbija septembra 2008. godine. Predstavništvo u Srbiji trenutno broji više od 50 stalno zaposlenih i  jedno je od najbrže rastućih u srednjeistočnom regionu. Pozicija generalnog direktora usledila je kao unapređenje posle vodeće uloge  gospodina Živanovića u oblasti EPG i PS poslovanja. U poslednje tri godine, on i njegov tim su se susretali sa brojnim uspesima i izazovima. Među najuočljivijim uspesima su legalizacija celog javnog sektora Crne Gore i prvi veliki korak u implementaciji e-Government-a za grad Beograd.  Živanović se pridružio Majkrosoftu krajem 2003. godine. Pre toga, Vladan je bio na nekoliko vodećih pozicija u lokalnim i regionalnim IT kompanijama. Njegovo iskutstvo duže od 15 godina u IT industriji, je vrednost kako za kompaniju tako i za Srbiju.

Vladimir Ljubibratić
Izvršni direktor, Extreme

Vladimir Ljubibratić radi u firmi u firmi Extreme d.o.o. od 2002. godine. Kao izvršni direktor posebnu pažnju stavlja na razvoj prodajnog i marketing sektora firme Extreme. CRM praktičar i projektni menadžer fokusiran na unapređenje poslovanja kroz upotrebu različitih IT tehnologija. Posebna interesovanja ima na polju Microsoft Dynamics poslovnih rešenja. Uvek zainteresovan za proširenje iskustva i razmenu ideja sa kolegama i poslovnim korisnicima. Predavač na nizu radionica, skupova i seminara na temu unapređenja poslovanja – Extreme softverske radionice, konferencija eTrgovina na Paliću, Internacionalna CRM konferencija u Beogradu, Microsoft Dynamics Akademija i Microsoft Sinergija.

Michael Krizmanić
Generalni direktor, EUROPOS

Michael Krizmanić rođen je 24. marta 1964. u Hoxteru u Republici Nemačkoj. Bogatu i uspešnu radnu karijeru započeo je pre više od dvadeset godina kao programer pripravnik, da bi već nakon dve godine postao vodeći programer u kompaniji. Tokom karijere radio je na izradi softvera za više velikih društvenih preduzeća, izradi idejnih i finalnih projekata informacionih sistema, vodeći poslove programiranja, projektovanja i sistem analize poslovnih procesa unutar preduzeća. Godine 1993. osnovao je privatnu kompaniju za izradu softvera, medju prvima na ovim prostorima. Sinergijom kreativnosti, dobrih poslovnih kontakata, zadovoljnih klijenata, neverovatne energije i smisla za biznis, velikom brzinom stvorio je jednu od vodećih informacionih kuća na ovim prostorima.
 Od 2002. kompanija posluje pod nazivom EUROPOS. Na čelu tima stručnjaka u kojem svi funkcionišu kao jedan, gospodin Krizmanić nalazi se i danas. 

Vladimir Topličić
Menadžer za prodaju i marketing, ASW inženjering

U kompaniji ASW Inženjering radi od maja 2006 godine na poziciji Menadžera prodaje i marketinga . Pored toga, učestvovao kao koordinator projekta implementacije Integralnih Informacionih sistema u kompanijama Štampa Sistem, Farmakom MB Retail Group, Ujedinjene Srpske Pivare, Swisslion Takovo, Orchestra Fashion Group i Delo prodaja. Pre zaposlenja u kompaniji ASW Inženjering, radio kao Business Consultant na projektima za GTZ, IFC (World Bank Group), Tigar Trade, Dictum Factum i FON.  Jedan od osnivača i program menadžer Centra za razvoj karijere na FON-u. Studije je završio na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, na smeru Informacioni sistemi.

Agenda skupa (podložna promenama)

09:00Registracija - izložba partnera - kafa dobrodošlice
10:00Blok 1 - Večiti ERP gresi …i kako ih sprečiti
 ● Ne očekujte uspešnost bez dostizanja zrelosti
 ● Upravljanje korporacijskim performansama
 ● Od drveta ne vidi šumu 
 ● Ne preterujte sa prilagođavanjem ERP-a vašim potrebama
 ● Ne verujte u rešenja za sva vremena
11:15Kafe pauza - izložba partnera
11:35Blok 2 - Najcešći ERP gresi…i kako ih sprečiti
 ● Savremeni ERP Mix 
 ● Ostvaren rezultat kao mera uspešnosti implementacije ERP-a 
 ● Trčite najbrže što možete, ali uspevate li da uhvatite korak?
12:20Panel A1 – „Dobar dan...ja bih uveo ERP…ili CRM“
12:45Korisnička iskustva – uspešne implementacije (1. deo)
13:20Koktel ručak
14:05Panel B1 - "Kritične tačke - uzroci neuspešne implementacije"
14:20Blok 3 - Savremeni ERP gresi…i kako ih spreciti 
 ● Dinamično poslovanje
 ● Iskustva implementacije CRM-a. Integrisani ili samostalni CRM?
 ● Zašto vaši kupci odlaze? Ne zaboravljajte vaše klijente..kad postoji CRM 
 ● Ne možete da upravljate onim što ne možete da merite 
15:20Kafe pauza - izložba partnera 
15:30Korisnička iskustva – uspešne implementacije (2. deo) 
16:00Panel B2 – Mogućnosti nabavke, modeli plaćanja 
16:15Panel A2 - "Ni ERP ne traje zauvek... Šta nosi sutra?
 ● Zaključno izlaganje
16:50Izvlačenje dobitnika nagradne igre
16:55Kraj konferencije

​Partneri


Uz podršku:


Suorganizator


​Medijski partneri