DATUM 2019 – Data centri i IT infrastruktura“
Beograd, 16. i 17. april 2019. Hotel „Crowne Plaza"

Prijava učesnika sa plaćanjem kotizacije DC 2019