DATUM 2019 – Poslovna rešenja“
Beograd, 16. i 17. april 2019. Hotel „Crowne Plaza"


Prijava učesnika sa plaćanjem kotizacije PS 2019